जराको स्वर

कृतिः जराको स्वर
विधाः कवितासङ्ग्रह
कृतिकारः राम विनय
प्रकाशकः विवेक सिर्जनशील प्रकाशन (प्रा.) लि.
संस्करणः २०६० भदौ (११०० प्रति)
मूल्यः  रू. ५०