ठूली

कृतिः ठूली
विधाः शोककाव्य
कृतिकारः नरनाथ लुइँटेल
प्रकाशकः गन्तव्य प्रकाशन
संस्करणः २०६६ भदौ (१००० प्रति)
मूल्यः रू. २५
ISBN: 978-9937-2-1772-9