पुस्तकमाथि पुस्तक

पुस्तकः पुस्तकमाथि पुस्तक Pustakmathi pustak
विधाः समालोचना
कृतिकारः मुक्तिनाथ शर्मा नेउपाने
प्रकाशकः तेजकान्त दुवाडी, भीमनगर, चितवन
संस्करणः २०७०
मूल्यः  रू. १५०
ISBN: 978-9937-2-6267-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *