फेरिएको चित्र

कृतिः फेरिएको चित्र
विधाः कवितासङ्ग्रह
कृतिकारः राम विनय
प्रकाशकः जनमत प्रकाशन नेपाल
संस्करणः २०६८ चैत्र (५०० प्रति)
मूल्यः  व्यक्तिगतः रू. १००
             संस्थागतः रू. २००