माटोका गीतहरूः मुटुका गीतहरू

कृतिः माटोका गीतहरूः मुटुका गीतहरू
विधाः गीतसङ्ग्रह
कृतिकारः इन्द्रनारायण चोङ्बाङ
प्रकाशकः सुनसरी साहित्य समाज
संस्करणः २०६९ (१००० प्रति)
मूल्यः  रू. १००
ISBN: 978-9937-2-4506-7