व्यञ्जना बहार

कृतिः व्यञ्जना बहार
विधाः लघु कृति
कृतिकारः जगन्नाथ शर्मा दाहाल ‘मनस्वी’
प्रकाशकः गन्तव्य प्रकाशन, काठमाण्डु
संस्करणः २०६८ असार (१००० प्रति)
मूल्यः रू. १७५
ISBN: 978-9937-2-3602-7