समयको छायाँ

कृतिः समयको छायाँ
विधाः गजलसङग्रह
कृतिकारः इन्द्रजीत शर्मा चौँलागाइँ
प्रकाशकः चित्रप्रसाद नेपाल
संस्करणः पहिलो, २०६४ असार (१००० प्रति)
मूल्यः रू. ५०
ISBN: 978-99946-2-633-5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *