[cvg-video videoId=’3′ width=’510′ height=’380′ mode=’playlist’ /] म जे बोलु बनोस् नारा म यस्तै कामना गर्छु नहोस् अावाज बेसारा म यस्तै कामना गर्छु बुँद रानाContinue Reading

[cvg-video videoId=’2′ width=’510′ height=’380′ mode=’playlist’ /] आगो निभाउनु छ पानी बनेर आउ चर्को छ जिम्मेवारी ज्ञानी बनेर आउ बुँद राना  Continue Reading